Itálie i automobilky. Kdo kvůli pandemii přerušil průmysl a jaké to mělo následky?

Snaha omezit šíření koronaviru vedla loni v Itálii k tomu, že byl dočasně pozastaven průmysl a výroba všeho, co nespadalo do kategorie nezbytného zboží. Tuto možnost nyní v Česku navrhují i někteří politici a slibují si od ní stejný výsledek - nižší počet mrtvých a ulehčení pro zdravotnictví. Kdo kromě Itálie zvolil podobný krok?

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.