Obrazem: Místo ve třídě v divočině. Lesní školky jsou stále venku a učí děti riziku

Obrazem: Místo ve třídě v divočině. Lesní školky jsou stále venku a učí děti riziku

Prohlédnout si

Svůj původ mají lesní školky v Dánsku v polovině 20. století. V Česku po počáteční nedůvěře ze strany státu i veřejnosti jejich obliba stále roste, dnes jich je zhruba 140 a pandemie zájem o ně ještě zvýšila. Každoročně 3. května slaví Den lesních školek, během nějž tato zařízení představují veřejnosti svou činnost a ukazují, že i malé děti mohou pracovat s ohněm, nožem nebo lézt po stromech.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.