Kde se lidé nejčastěji nakazí covidem? Včerejší únik „dat“ na to odpovědět nemůže

Zavřela vláda školy zbytečně? Možná ano, možná ne. Veřejně dostupnými údaji to nelze prokázat. Foto: Adobe Stock
Zavřela vláda školy zbytečně? Možná ano, možná ne. Veřejně dostupnými údaji to nelze prokázat. Foto: Adobe Stock

Naprostá většina z nás zemře v posteli. Vyhýbejte se posteli, budete dlouho živi! Nesmysl? Ano, ale právě tak mylná je většina závěrů, jež zdánlivě vyplývají z úniku „dat“ o tom, kde se nakazilo kolik lidí.

Informace, které jako první včera zveřejnil server Echo24 a po něm některá další média, vzbuzují pozornost plným právem. Otázka, které činnosti jsou v době epidemie rizikové a které méně, ve kterých prostředích se nákaza nejvíce šíří a která jsou relativně bezpečné, je nejen správná; je naprosto zásadní.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.