Vláda jedné strany a útoky na instituce. Kde je imunitní systém liberální demokracie slabý?

Nacionálně populistické síly v různých zemích (zejména v reakci na migrační krizi) sice posílily, ale neliberální tendence v podobě útoků na liberalismus a odmítání liberální demokracie uspěly pouze na periferii Západu. Foto: ČTK
Nacionálně populistické síly v různých zemích (zejména v reakci na migrační krizi) sice posílily, ale neliberální tendence v podobě útoků na liberalismus a odmítání liberální demokracie uspěly pouze na periferii Západu. Foto: ČTK

V dnešní době nástupu nacionálního populismu v Evropě i v USA se množí úvahy na téma konce či úpadku liberalismu a liberální demokracie. Otázkou ovšem je, zda se texty publikované na toto téma v předpovídání konce liberální demokracie i liberalismu nemýlí stejně, jako se mýlil Francis Fukuyama ve své knize Konec dějin a poslední člověk, která naopak po pádu komunismu vyhlásila liberalismus za definitivního vítěze dějin.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.