Ani po roce si stát neví rady s odškodněním. Vládě hrozí soudní pře za restrikce, varují firmy

Místo adekvátní a rychlé pomoci firmám ze strany státu je podpora soukromého sektoru stále nedostatečná, komplikovaná a administrativně náročná. Ani nový pandemický zákon, který by platil po ukončení nouzového stavu, nepřináší zlepšení. Plyne to z průzkumu Hospodářské komory mezi jejími členy i z šetření dalších podnikatelských svazů. Ministři slibují nápravu. Není však jasné, kdy ji vláda projedná a schválí.

Firmy by uvítaly především univerzální náhradový nástroj, který by jim kompenzoval škodu způsobenou vládními restrikcemi. „Stát by tak předešel individuálním žalobám na náhradu této škody. Vláda se ale tomuto modelu z ne zcela srozumitelných důvodů brání,“ uvedl právní expert Hospodářské komory Stanislav Sádovský.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.