Jan Palaščák: Program hnutí ANO psal Jára Cimrman a Piráti objeli prázdnou branku

Volební kampaně jsou všude na světě show, kde vítězí politici s dobrou fyzickou kondicí, kteří jsou schopni stát na nohách, hýbat se a mluvit fyzicky s co nejvíce lidmi na co nejvíce místech. Pokud jsou u toho schopni říct i nějaké srozumitelné sdělení, mají vyhráno. Bývaly doby, kdy se mezi taková sdělení občas dostalo i nějaké heslo z oblasti hospodářské politiky. Bývaly doby, kdy za tím heslem u hlavních politických sil byly i týmy lidí s národohospodářským vzděláním, týmy schopné formulovat ucelenou hospodářskou politiku. Ekonomové se v politických stranách stále nacházejí, ale lze najít alespoň u jedné strany propracovanou fiskální politiku?

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.