Komentář Luďka Niedermayera: Nový finanční skandál Open Lux

V Evropě propukl nový finanční skandál. Označuje se za Open Lux a ukazuje velkou křehkost pravidel na finančních trzích.

Investiční fondy, které jsou v centru skandálu, jsou užitečným nástrojem pro uložení úspor. Dávají možnost i velmi malým investorům využít služby profesionálních finančníků a hlavně mít prospěch z efektu diversifikace – tedy rozložení investic mezi mnoho aktiv.

Jednotlivý investor si vybere, do jakého fondu peníze dá – fondy totiž nabízí různé strategie a rizika, ale vliv na to, jak přesně jsou peníze investovány, fakticky nemá. Logika fondu je tedy jasná: shromáždění velkého množství peněz, pomocí malých částek, od mnoha investorů.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.