Komentář Mirka Topolánka: Politika za časů „cholery“

Nevím, jestli už je čas na analýzy, na hodnocení vlády a dopadů koronavirové pandemie, když jsme ještě nedosáhli ani kulminačního bodu, nevidíme světlo na konci tunelu a stěží dokážeme identifikovat všechny přímé či související hrozby. Nevím ani, co by zrovna mě mělo opravňovat k provedení takového „předběžného auditu“. Chybí mi k němu dostatek informací, odborných znalostí, ale taky mesianismu a politických ambicí. 

Validní není ani argument, že jsem o to byl požádán. Snad zkušenost se zvládáním podobných, i když menších krizí v minulosti, jistá povědomost o fungování státní a veřejné správy a pořád ještě šance na pozitivní změny fungování vlády v dalším období. Pokusím se tedy s velkou mírou pokory o krátký komentář.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.