Komentář Petra Bartoně: Staré má zelenou

Dokážete doplnit číselnou řadu 40 – 55 – 60? Právě dnes ji druhým dnem řeší v Bruselu. Lídři členských zemí naposledy vyjednávají, k jakému dalšímu snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 se letos v prosinci upíší, 40 procent platí nyní, 55 chce Evropská komise a 60 Evropský parlament. K těmto ambicím má přispět i nový Fond obnovy, který Česku v létě přiřkl 182 miliard korun, zejména na podporu zelených investic. Má to však tři problémy.

182 miliard je obrovská částka. Ještě o čtvrtinu vyšší, než kolik chce stát vynaložit na celkové investice v příštím roce, kdy se chce „proinvestovávat z krize“ 146 miliardami. S výjimkou některých středomořských zemí, které fond berou jako fiskální záchranu, ho většina zodpovědných zemí naopak vnímá jako příležitost ke změně.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.