Pandemie vrací do hry plasty na jedno použití. EU si však musí poradit bez nich

Koronavirus nám připomněl, že jsme jednorázové plasty začali používat především kvůli hygieně. Závisí na nich zdravotnictví i gastronomický průmysl, jenže v půlce roku vstoupí v platnost legislativa Evropské unie, která používání některých výrobků z plastu zakáže, nebo minimálně výrazně zreguluje. Poradíme si s virem bez nich?

Na použití polypropylenu, kterého se celosvětově vyrobí zhruba patnáct milionů tun ročně, je závislé například zdravotnictví. Z jednoho z nejběžnějších plastů se vyrábějí nejen roušky, ale také ochranné oděvy. Vznikají z něho také některé druhy rukavic, katétry, injekční stříkačky a další pomůcky.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.