PŘEHLEDNĚ: Metropolitní plán Prahy. Harmonogram počítá s platností v příštím roce

Zásadní dokument plánování Prahy překročil další milník. Metropolitní plán se dostal do veřejného projednání a Pražané mají možnost svými připomínkami ovlivnit jeho podobu. Obsáhlý dokument složený z řady výkresů, textové části a z obsáhlé legendy nasměruje rozvoj Prahy novým směrem. Co všechno ještě stojí v cestě jeho schválení, kdy má začít plán platit nebo jak podat přípomínku se dočtete v článku.

Co je Metropolitní plán?

Metropolitní plán je územní plán hlavního města Prahy. Je to dokument, který říká, kde ve městě se může stavět a pro budoucí zástavbu stanovuje základní pravidla, nebo kde naopak stavět není možné. Územní plán je rovněž podkladem pro rozhodování stavebních úřadů.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.