Ulevit svědomí i přírodě. Zájem o zelené odpustky roste

Zelených odpustků přibývá.

Způsobů, jak kompenzovat vlastní uhlíkovou stopu, přibývá a zájem o ně v Česku i ve světě stoupá. Nejznámější metodou takzvaného offsetování je finanční podpora zalesňovaní, tedy výsadby stromů, které zachycují oxidu uhličitý. Už dávno to ale není jediný způsob, jak nepodlehnout enviromentálnímu žalu. Ovšem stejně jako církevní odpustky, i ty zelené pomohou hlavně dobrému pocitu daného subjektu, problému řeší jen z části. 

Sázení stromů, zachytávání uhlíku, nakupování emisních povolenek nebo podpora obnovitelných zdrojů a dalších k přírodě šetrných projektů. Způsoby jsou různorodé, některé se skutečně snaží o čistou kompenzaci, tedy o zachycení tolika emisí oxidu uhličitého, kolik daný subjekt vyprodukuje. 

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.