Golden Spine je nový hudební projekt muzikanta a skladatele Václava Havelky a písničkářky Andrey Knotkové. Na jejich albu Universal Prayer, které vyjde v květnu, účinkuje řada domácích i zahraničních hostů. O mimořádně zajímavém hudebním projektu bude s jeho tvůrci hovořit Martin Kyšperský v pořadu Jak se vám líbí 6. května.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.