Řada hudebních festivalů, na které vás v našem vysílání tradičně zveme, vynechá letošní ročník a bude se konat až v roce 2021. Patří mezi ně Colours of Ostrava, Porta, Starý Dobrý Western, Folkové chvojení a další.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.