Na festivalu UNITED ve Vsetíně jsme pro vás letos natočili mimo jiné rozhovor s britským křesťanským zpěvákem Martinem Smithem. Nabídneme vám jej 19. prosince od 19.15. Pořad připravuje Mariana Ambrožová.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.