Pod hashtagem #zazivouhudbu se skrývá otevřená pracovní skupina zastánců českého hudebního průmyslu z oblasti populární i klasické hudby a s nimi spjatých služeb a profesí. Rozhovor se zástupci této platformy o současném stavu hudebního průmyslu si můžete poslechnout 8. června od 19.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.