Po pořadech o kytaristech, klavíristech nebo basistech pro vás v rámci týdeníku Slyšte, lidé! chystáme pořad Sólo pro klarinet. Na klarinety a basklarinety v něm budou hrát hudebníci z Česka, Slovenska, Německa, Polska nebo Argentiny. Pořad chystáme na 26. září.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.