Druhým dnem dnes pokračuje festival Hradecký slunovrat v Hradci nad Moravicí. Jsme na něm také přítomni: Milan Tesař moderuje Welcome scénu (jejímž byl spoludramaturgem) a natáčí pro vás rozhovory do pořadu Jak se vám líbí.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.