Součástí festivalu Hradecký slunovrat je Welcome scéna, na kterou se letos vybíralo z více než 200 přihlášených kapel. Na starosti ji má Ondřej Oborný, který bude hostem našeho pořadu Jak se vám líbí 31. srpna od 19.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.