Z programu Folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou zvlášť upozorňujeme na program The Yiddish Glory, zaměřený na písňové texty, které psali židé v Sovětském svazu v době druhé světové války. Album s názvem Ztracené písně z druhé světové války vychází z dlouho ztraceného materiálu, který teprve nedávno objevila v archivu na Ukrajině kanadská historička Anna Shternshis. Beseda s ní proběhne na radnici v Náměšti v pondělí 29. července od 14.00. Mezinárodní skupina The Yiddish Glory poté vystoupí v zámeckém parku v tentýž den večer. Rozhovor s historičkou Annou Shternshis a s producentem alba Danielem Rosenbergem připravujeme.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.