Z iniciativy Českého rozhlasu Jazz vznikla společná fotografie 101 českých jazzmanů. O tom, jaká je současná česká jazzová scéna, budeme nad snímkem hovořit s dramaturgem stanice ČRo Jazz Petrem Vidomusem v pořadu Jak se vám líbí 17. září 2020.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.