Zapomělsem je sólový písničkářský projekt Aleše Mecenauera. Rozhovor s Alešem připravuje do pořadu Jak se vám líbí Martin Kyšperský. Poslechnout si jej budete moci 7. května.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.