V Košicích na festivalu vydavatelství Hevhetia jsme natočili mimo jiné rozhovor s polským klarinetistou Szymonem Klimou. Jeho album Folwark obsahuje jazzové variace na polské lidové písně. Rozhovor plánujeme odvysílat v sobotu 26. října v 15.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.