Jazzový skladatel a hudebník Jaroslav Šimíček je autorem alba Putování zemí Ra, na které zařadil jednak své dětské písně pro flétnu a klavír a jednak titulní suitu pro dechový kvintet. Album si představíme ve čtvrtek 16. ledna v 7.45 v rubrice Třikrát z Proglasu.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.