Ve věku 85 zemřel recitátor, básník, publicista a velký propagátor poezie Miroslav Kovářík. V posledních letech vyšly v reedicích mj. archivní nahrávky jeho recitace s doprovodem skupin Marsyas nebo Etc…

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.