Finále Porty se bude konat v Řevnicích u Prahy ve dnech 28.–30. června. Vedle finalistů na festivalu vystoupí například Spirituál kvintet, Marien, Hop trop, Petr Bende, Pavlína Jíšová, Cop, Slávek Janoušek a další. Na Portu vás budeme zvát společně s Alešem Hrbkem ze skupiny Přístav ve čtvrtek 13. června od 19.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.