Poetické písně Karla Kryla. To je téma poslechového pořadu, který proběhne 17. května 2020 od 17.00 v sále farního úřadu v Uherském Brodě. Písně bude pouštět a komentovat Milan Tesař.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.