Na 8. srpna připravujeme v rámci týdeníku Slyšte, lidé! pořad Písně doby koronavirové. Uslyšíte aktuální písně od Petra Bendeho, Pavla Helana, Xindla X, Reného Matláška, Ivo Cicvárka, skupiny Živé kvety, Eda Kleny a dalších autorů a kapel.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.