Na festivalu Blues Alive v Šumperku jsme pro vás natočili rozhovory s britskou skupinou Catfish, s americkými bluesmany Zachem Dayem a Watermelon Slimem a s gospelovou zpěvačkou Lizz Wright. Nabídneme vám je po Novém roce. Předtím, 30. listopadu, se budeme za Blues Alive ohlížet v pořadu Slyšte, lidé!

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.