Téměř na samém konci vánoční doby, v sobotu 11. ledna od 15.15, budeme opakovat rozhovor s hercem Petrem Vaňkem o charitativním projektu Zkoleduj se. Písně v podání stejnojmenné skupiny pražských herců a jejich dětí znáte z našeho vysílání.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.