V sobotu 25. dubna uvedeme v týdeníku Slyšte, lidé! přibližně po roce pokračování volného cyklu Sólo pro saxofon. Těšit se můžete například na chilskou saxofonistku Melissu Aldanu, na finskou skupinu Ikiranka, na slovenského hudebníka Nikolaje Nikitina, na mezinárodní skupinu KIAP nebo na Szymona Łukowského z Polska.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.