Redaktor Proglasu Milan Tesař strávil minulý týden čtyři dny ve Varšavě na festivalu Wszystkie Mazurki Świata. Ohlédnutí za touto zajímavou akcí včetně rozhovoru s ředitelem festivalu Januszem Prusinowským vám nabídneme ve čtvrtek 22. října v pořadu Jak se vám líbí. Kromě toho pro vás připravujeme rozhovor s polskou skupinou Tęgie Chłopi a další materiály o polské tradiční hudbě.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.