Jako zvukový kaleidoskop pojal své nové album KaleidoSONICope! slovenský estetik, vysokoškolský pedagog a skladatel Julo Fujak. Album, jehož části autor radí přehrávat v náhodném pořadí, si představíme ve čtvrtek 5. listopadu od 14 hodin v pořadu Třikrát z Proglasu.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.