Na Štědrý den v 7.45 si v rubrice Třikrát z Proglasu představíme album Blues Chistmas od amerického vydavatelství Putumayo, na kterém američtí bluesmani zpívají písně s vánoční tematikou.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.