V sobotu 20. června budou zveřejněny výsledky cen Anděl za rok 2019. Výsledky budou jedním z témat pořadu Dopoledne z Proglasem v pondělí 22. června od 9 hodin.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.