Marcel Comendant je špičkový moldavský cimbalista působící na slovenské scéně. Je mimo jiné členem skupiny Pacora a Bashavel, hraje se skupinou Romanika, ale také s českou zpěvačkou Martou Töpferovou. Rozhovor s ním chystáme do pořadu Jak se vám líbí na prosinec 2019.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.