Na 20. června pro vás v rámci týdeníku Slyšte, lidé! chystáme hudební výlet do Maďarska. Představíme si například spolupráci folklorní legendy Muzsikás se souborem soudobé hudby Amadinda, zastavíme se u alba romských písní zpěvačky Melindy Balogh, zaposloucháme se do tónů vokálního dívčího tria Dalinda a těšit se můžete také na skupinu Terra Profonda.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.