Živé vystoupení ostravské skupiny Šansonika z našeho studia jsme už dvakrát museli rušit: jednou kvůli nemoci v kapele, podruhé kvůli epidemii koronaviru. Těšíme se, že v pondělí 24. srpna to určitě vyjde.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.