„Připomínky“ našeho spřáteleného festivalu Folkové prázdniny pokračují ve čtvrtek 30. července 2020 koncertem Ivy Bittové s Vladimírem Václavkem, Ivo Viktorinem a Antonínem Fajtem. Koná se v Náměšti nad Oslavou ve Staré tkalcovně.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.