V aktuálním vydání pořadu Slyšte, lidé! se ohlížíme za letošní konferencí a festivalem Czech Music Crossroads. Na akci, která se konala v červenci v Ostravě, se pozvaným delegátům z celého světa představily skupiny a sólisté z celé střední Evropy. Česko zastupovaly písničkářka Bára Zmeková, projekt Ochepovsky, skupina BraAgas a mezinárodní skupina Korjen. Pořad s písněmi českých, slovenských, maďarských, rakouských a polských interpretů opakujeme v úterý 27. srpna v 16.55. Pustit si jej můžete také z našeho archivu.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.