Ze severočeských Doks je skupina MalemIrish, která se věnuje irské hudbě. O jejím novém albu Journey To Ireland si s jejími členy budou povídat Anežka Jakubcová v pořadu Jak se vám líbí 27. srpna od 19.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.