V sobotu 30. května vás v pořadu Slyšte, lidé! pozveme na hudební výlet do Skotska. Představíme si například duo La-Llamas, akordenistu Normana Mackaye, skupiny Talisk a Rura nebo dudáka Rosse Millera. Začátek v 19 hodin.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.