Nedávno jsme si připomněli 95 let od úmrtí pražského spisovatele Franze Kafky. Z jeho díla čerpá skupina Kafka Band v čele se spisovatelem Jaroslavem Rudišem a s hudebníkem a výtvarníkem Jaromírem Švejdíkem. Jaroslav Rudiš a další člen skupiny Dušan Neuwerth budou s Anežkou Jakubcovou hovořit o aktuálním albu Amerika. Poslouchejte v pátek 21. června od 19.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.