Rakouské jazzové trio PRIM jsme si loni představovali v pořadu Jak se vám líbí. Nyní jsme do rádia dostali jeho nové album Garnet Tales. Budeme se mu věnovat v pořadu Noční bdění v sobotu 6. června od 0.05.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.