Čtyřicet let od svého otevření slaví v těchto dnech Dům kultury Šumperk, ve kterém jsme pro vás v minulosti natočili řadu rozhovorů především s bluesovými umělci z celého světa (v rámci festivalu Blues Alive nebo soutěžní přehlídky Blues Aperitiv). Šumperským blahopřejeme!

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.