O víkendu 17. a 18. srpna se v Košicích koná festival hudebního vydavatelství Hevhetia, které se věnuje jazzu, alternativní hudbě a dalším žánrům. Na festivalu vystoupí umělci ze Slovenska, Polska, Francie a dalších zemí. Jako jeden z oficiálních zahraničních delegátů bude na festivalu přítomen redaktor Proglasu Milan Tesař. Na akci plánujeme pořídit rozhovory do pořadu Jak se vám líbí.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.