V sobotu 1. června zemřel Romek Hanzlík (* 1961), bývalý člen skupiny Už jsme doma a dlouholetý organizátor festivalu Eurotrialog v Mikulově. Právě o něm chodil pravidelně hovořit do našeho pořadu Jak se vám líbí. Termín, který jsme s ním měli domluvený na letošní srpen, už nevyužije.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.