Především na akordeonisty se letos zaměří mezinárodní festival Dobršská brána, který se bude konat v Dobrši u Strakonic ve dnech 14. a 15. srpna. Rozhovor s jeho pořadateli uvedeme v pondělí 27. července v 19.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.