V rámci série „Blues Alive 2019 představuje“ vám nabídneme mimo jiné rozhovor s pianistkou a zpěvačkou Marciou Ball, která vyrůstala a působí na pomezí amerických států Texas a Louisiana. Ve svých 70 letech je mnohonásobnou držitelkou prestižních cen a ve své tvorbě razí zásadu, že je sice třeba zpívat o politice a společenských tématech, ale tak, aby se přitom dalo tančit. Rozhovor s hvězdou festivalu Blues Alive 2019 jsme natočili telefonicky. Poslouchejte 7. listopadu od 19.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.