Brněnská skupina Gentle Elephant, která v lednu 2020 vystoupila živě v našem studiu, se přejmenovala na Radosti. Podle členů kapely tento název lépe koresponduje s českými texty písní.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.